De komende jaren zijn cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan, en er voor te zorgen dat kwetsbare gebieden, mensen en natuur –in Nederland en mondiaal- niet de dupe worden. Nederland moet van hekkensluiter weer koploper worden op het gebied van duurzaamheid. Daar wil Suzanne zich in de Tweede Kamer voor inzetten. De economie moet groener, energieproductie duurzamer en internationale handel eerlijker. Nederland kan voorgaan in de transitie naar een circulaire economie. Overal in ons land wordt al hard gesleuteld aan innovatie door groene doeners. Maar toch is juist de overheid vaker een obstakel dan een partner, en krijgen vervuilende bedrijven nog steeds ruim baan. Suzanne wil die obstakels aanpakken. Zij wil de politiek verbinden aan pionierende bedrijven en burgers die nu al aan het Nederland van de toekomst werken.